Мултикултурно рели

Запознавање со знаменитостите и верските обележја во Македонија ( Битола ) и Германија преку активност „Мултикултурно рели“ реализирана на ден 13.04.2018 год.
Во рамките на програмата на ЈМСО воннаставни активности посебно место заземаат културните обележја на град Битола во компарација со објекти во Германија, изразени преку „Мултикултурно рели“ беше востински предизвик за учениците кои учествуваа во него и одлична можност да научат повеќе факти за културното настадство на својот град правејќи компарација со монументални дела од Берлин,Келн и Дрезден.Учениците поделени во тимови имаа задача да стигнат до одреден објект во градот каде ке треба да откријат квиз прашања и да напишат како тим точни одговори.Притоа да се снимаат со едукативната алатка VOKI како доказ на дадените одговори и повторно за одредено време да се вратат на финишот.( Саат Кула).Одлична реализирана активност од страна на одговорните наставници и координаторот,на истата присуствуваа и главните координатори од МЦГО Бесник Рамадани и Ана Мустафова каде што имаа можност и самите да учествуваат во активноста.

Advertisements